Zomer 2008

Buiten de bivakperiodes werden nog een aantal werken uitgevoerd.
  • Alle tegels die kapot waren werden opgecementeerd zodat niemand zich zou kunnen kwetsen. Op die manier kregen ook de tegels ernaast weer meer steun, zodat ze niet verder kunnen uitbrokkelen.
  • De buitenmuren van de koksslaapzaal kreeg dezelfde kleur als douche.
  • Er werden nieuwe houten banken en stoelen aangekocht, zodat iedereen ook kan buiten zitten.
  • In kamer 1.04 werden, na de bivakken, alle bedden verwijderd. Het oude betonnen raam vloog eruit en de muren en het plafond werd klaargezet om gepleisterd te worden.


  • Terwijl het buiten nog goed weer was, werd de aansluiting van de riolen voorzien voor de nieuw te plaatsen afwasbak in 0.09 (tussen refter en keuken).


  • Verder werd er werk gemaakt van het herstellen van de gevel.


  • Tijdens het voorjaar had een koppel roofvogels in een bestaande nis een nest gemaakt. Om hen terug de kans te bieden dit opnieuw te doen, lieten we die nis open en metsten er een platformpje in zodat hun uitwerpselen de muur niet zou bevuilen.