Voorjaar 2024

In de paasvakantie werd er terug eens een werkmoment georganiseerd waarbij er met een grote groep op hetzelfde moment gewerkt werd. Zo is er veel werk verzet, maar ook omdat het een jaar geleden is dat er 'een verslag van de werken' werd gemaakt, zorgt dit ervoor dat dit een wat uitgebreid verslag is.
  • Het internet werd al aangepast zodat het voor de groepen gebruiksvriendelijker is (op meer plaatsen bereikbaar), nu werd het kluwen van kabels en toestellen ook mooi opgehangen.
  • Aan de kant van de slaapkamers/refter werden alle nissen rond de ramen afgewerkt met leien. De twee rechtse kun je nu door de bomen niet zien, maar ze zijn wel degelijk afgewerkt :-). Omdat de stelling nu toch daar stond, werd ook begonnen aan de afwerking van de muur aan het dak. Gaten werden dicht gemaakt, het hout werd ook beschermd met leien en er werd meteen ook wat gevoegd.


  • In de zomer hadden we last van een bijennest in de muur. Eenmaal de bijen weg waren, werden de voegen dichtgemaakt zodat er geen nieuwe insecten op die plaats een nest kunnen maken.
  • In oktober 2017 werd het eerste deel van het terras van klinkers voorzien. Nu werden er ook op het beton klinkers gelegd. Ook deze keer hebben we geprobeerd om er een speels element in te steken. Het is deze keer een groot (6 op 10 m) ganzenbord geworden met in het midden plaats voor een hinkelspel en een twister met gekleurde bollen. We begonnen de eerste dag in de regen, maar naar het einde toe konden we zelfs in T-shirt de laatste stenen leggen.


  • Voor drie van die spelen (Mens-erger-je-niet, schaken en ganzenbord) heb je natuurlijk ook het juist spelmateriaal nodig zoals pionnen, dobbelstenen. Deze stonden al lang in een afgesloten kist in het lokaal bij de toiletten, maar blijkbaar wisten de groepen dat niet. Daarom hebben we aan twee vakjes van de kast in het leidingslokaal, afsluitbare deuren geplaatst. Wanneer een groep het spelmateriaal wil gebruiken, kan de resident het slot openen. De 'ganzen' moeten wel nog gemaakt worden. Er komen nog infobladen aan de deuren zodat alles duidelijk is voor de groepen.


  • In de toiletten hangt er een grote spoelbak met daarop 5 druk-knop-kraantjes. Wanneer je daar op drukt, komt er gedurende een bepaalde tijd water uit de kraan. Maar de druk was zo groot dat het water uit de wasbak spetterde en de mensen + vloer nat maakte. Er werd nu een drukregelaar op deze leiding gestoken zodat er minder druk op die kraantjes zit.
  • Daarnaast werden ook heel veel onderhouds- en instandhoudingswerken uitgevoerd, maar deze leveren geen nieuwe foto's op.