Huishoudelijk Reglement

Versie D02.24


Belangrijk: Dit document is geen statisch geheel. Niet dat we het elke week gaan wijzigen, maar het kan gebeuren dat we door de ervaringen die we opdoen dit document aanpassen. Vermeld bij het boeken duidelijk welke versie je gelezen hebt (en goedgekeurd), zodat we jullie kunnen verwittigen indien iets wijzigt. Het is steeds de laatste versie die van kracht is op het ogenblik van aankomst in ons bivakhuis. De laatste versie is terug te vinden op onze website www.vzw-laiterie.be

Algemeen

Ons kamphuis heeft een voorgeschiedenis met kampen voor jongeren in soms moeilijke situaties.
Wij willen hen een ruimte bieden om ten volle mens te zijn. Wij willen hen de kans geven unieke ervaringen op te doen van natuur, stilte en verbondenheid.
Vandaar dat ons bivakhuis geen ruimte laat om als fuifzaal misbruikt te worden.

Boekingen

Ervaring leert ons dat groepen laattijdig (of niet) betalen voor de opgegeven datums in het contract.
Bij het sturen van een herinneringsbrief (14 dagen na verstrijken van de betalingsdatum) wordt standaard 25 administratiekosten aangerekend.

Bij Aankomst

 • Men komt aan op het afgesproken tijdstip. Standaard is dit
  • tijdens de vakantieperiodes om 14u
  • voor weekends op vrijdag om 19u
 • De huurder krijgt bij aankomst 2 sleutels omdat bij een uitstap het gebouw moet afgesloten worden. Bij het verlies van een sleutel wordt 100 € aangerekend omdat we uit veiligheid dan alle sloten moeten veranderen.
 • De verantwoordelijke van de groep voorziet bij aankomst 1 uur om samen met de resident een aantal punten te overlopen.
 • Voor de veiligheid (in geval van brand) en voor een juiste afrekening is het nodig dat wij over de juiste namenlijsten beschikken per kamer. Indien de deelnemerslijst op voorhand niet doorgemaild werd naar verhuur@vzw-laiterie.be, moet men deze bij aankomst afgeven aan de resident. Deze lijst bevat namen, geboortedata en adressen van alle aanwezigen. De groep is tijdens het verblijf ook in het bezit van zo n lijst. Indien deze lijst niet in ons bezit is, gaan we er van uit dat 100 mensen per nacht overnachten.
 • De huurder controleert bij aankomst de inventaris van het gebouw en meldt aan de resident wanneer er zaken te kort of beschadigd zijn.
 • Na het uitladen van de auto, wordt deze aan de garage gezet zodat de weg en het speelplein geen parking worden. Rijden op het grasveld is niet toegestaan. Indien er meer auto's zijn dan plaatsen aan de garage, dienen deze regelmentair op de openbare weg geparkeerd te worden. Het verharde terrein aan het station mag nooit gebruikt worden.

Orde en Netheid


De groep staat zelf in voor de nodige orde en netheid tijdens het verblijf. Dit is nodig omdat op die manier respectvol met het gebouw en het materiaal wordt omgegaan. Bij eventuele bezoekers of passanten willen we ook een positieve indruk achter laten.

Daarom :

 • Kuist men de keuken dagelijks grondig. (we willen bepaalde bezoekers echt buiten houden)
 • Reinigt men de toiletten dagelijks.
 • Deponeert ment het afval in afgesloten zakken op de daartoe bestemde, af te sluiten, plaats. Voor groenteresten en koffiegruis is er een kompostbak. Er mogen geen gekookte etensresten, vlees (omwille van ratten) en sinaasappelschillen in gegooid worden. Glas mag niet bij het afval en de groep brengt het zelf naar de glascontainer in het dorpscentrum.
 • Mag er geen natte kledij, handdoeken, te drogen worden gelegd in de slaapkamers en dit om de vochtigheid buiten te houden. Er is daar plaats voor voorzien in de wasplaatsen (1.02 en 1.10).
 • Mogen er geen dieren in het gebouw binnen.
 • Zijn er beneden aan de trap in 0.01 rekken aangebracht zodat men niet met (vuile) schoenen naar boven moet gaan.
 • Dient de huurder zelf onderhoudsproducten en ongebleekt onbedrukt toiletpapier mee te brengen. Wanneer de kampplaats zal uitgerust zijn met een eigen waterzuiveringsinstallatie, zullen de onderhoudsproducten biologisch afbreekbaar moeten zijn.
Opmerking: hoe netter men het gebouw, terreinen en bos tijdens het verblijf houdt, hoe minder werk men heeft bij het vertrek !!!

Ruimten en materialen

 • Met uitzondering van de privé-vertrekken zijn alle ruimtes toegankelijk voor de groep.
 • Het ter beschikking gestelde materiaal en meubilair mag niet buiten het gebouw gebruikt worden. De enige uitzondering hierop zijn de tafels en de stoelen die in podiumzaal (0.02) staan. De tafels (hout) moeten s nachts en bij regenweer wel terug naar binnen. Op het einde van het verblijf moet alles weer binnen staan op de juiste plaats.
 • Het keukenmateriaal is er enkel om in de keuken het eten te bereiden. In geen geval mag het voor buitenvuren worden aangewend.
 • Nietjes en nagels zijn verboden. Plakband, duimspijkers en spelden kunnen wel op de voorziene plaatsen aangebracht worden. Ook een boom verdraagt geen nietjes en nagels.
 • Nooduitgangen (ramen en deuren) mogen enkel in geval van nood gebruikt worden. Het zijn geen extra in- en/of uitgangen.
 • Het betonnen terras aan de slaapzalen 1.09 en 1.08 is voorbehouden voor de resident. Dit terras mag enkel gebruikt worden als vluchtweg in geval van nood.

Slaapzalen

 • De matrassen mogen niet uit het bed gelicht worden en de bedden blijven op hun plaats staan. Bij bedplassen is nazorg noodzakelijk.
 • De (nood)uitgangen mag men nooit versperren met om het even welk materiaal.
 • Om onze bedden rein te houden zijn mee te brengen lakens + kussensloop verplicht te gebruiken.
 • De dekens, die enkel op aanvraag te verkrijgen zijn bij de resident, dienen enkel als extra deken om te slapen.

Bij Vertrek


men zal tegen 11:00u
 • De bovenverdiepingen leegmaken en kuisen.
moet men tegen het afgesproken uur
 • Alle eigen materiaal uit de lokalen halen.
 • De lokalen dweilen.
 • Het materiaal van het kamphuis weer op zijn plaats zetten (zie schema per lokaal).
 • Alle materiaal en afval van het terrein en uit het bos verwijderen.
 • Alle vuilnisbakken ledigen (ook de oranje vuilnisbakken die buiten hangen).
 • De matrassen van de slaapkamers even optillen om te zien of er niets onder gerold is.
 • Alle eetgerei afwassen en droog op de juiste plaatsen zetten (bestek in de laden !)
 • De 2 sleutels terug afgeven.
 • De aslade ledigen (indien de haard werd gebruikt). Je kan de as (zonder andere resten) op de kampvuurplaats uitgieten.
 • De radiatoren van de CV op het * plaatsen (de gasradiatoren worden dan uitgeschakeld). Indien dit niet gebeurde, wordt dit meerverbruik toch aangerekend (ook al werd de tellerstand voor gas reeds opgetekend).
 • Het domein verlaten tegen het afgesproken tijdstip. Standaard is dit
  • tijdens de vakantieperiodes om 12u
  • voor weekends op zondag om 14u
 • Een stofzuiger is ter beschikking en kan bekomen worden via de resident.
Opmerking: indien de groep niet naar behoren gepoetst heeft, wordt dit aangerekend aan 25 € per uur.

Omgang met omgeving en buurt

 • De huurder ziet erop toe dat de leden van zijn gezelschap geen overlast voor de omwonenden veroorzaken. Muziek mag buiten het gebouw niet hinderlijk waarneembaar zijn.
 • Uit respect voor elkaar en uit wettelijke verplichtingen moet het stil zijn vanaf 22u en dit tot 7u30. Ook op zondag moet men overdag alle geluidshinder tot een minimum beperken. Buiten deze aangegeven uren, kan er (wel) slechts muziek (beluisterd) gemaakt worden, enkel en alleen in de Refter en dit met gesloten ramen en deuren en zonder overlast voor (de) buren en resident. Dit wordt duidelijk afgesproken met de resident. Het is ook de resident die hierbij het laatste woord heeft om dit toe te laten of te verbieden.
 • Het is wenselijk, om in het kader van activiteiten, niet bij de buurtbewoners aan te bellen.
 • De groep is verplicht zich te houden aan alle lokale, regionale en nationale wetten (bosdecreet, ...) Bij overtreding van deze wetten wordt de politie verwittigd.
  Sedert enkele jaren zijn de bossen privédomein. Het is dan ook absoluut verboden deze te betreden. Bij het overtreden hiervan vallen alle kosten ten laste van de groep.

Veiligheid

 • De huurder mag in geen geval meer personen toelaten dan de contractueel vastgelegde maximumcapaciteit.
 • De trappen, gangen en deuren moet men vrijhouden om zo een snelle en gemakkelijke ontruiming van het gebouw mogelijk maken. De branddeuren (dat zijn de binnendeuren met pomp) mogen niet door middel van een zwaar voorwerp vast gezet worden. Zo verliezen ze hun brandremmende werking. Binnendeuren die naar een nooduitgang leiden mag men nooit afsluiten of versperren.
 • De huurder dient zelf een EHBO-koffer mee te brengen.
 • In het gebouw mag men niet roken. Wordt er buiten toch gerookt, zorg er dan voor dat de peuken in de asbak terecht komen.
 • Het spreekt voor zich dat er geen sprake kan zijn van gebruik van drugs.
 • Eigen elektrische apparaten moeten technisch in orde zijn en mogen de elektrische installatie niet overbelasten.
 • In het gebouw is geen vast telefoontoestel aanwezig. Het is dus aangewezen dat de groep een GSM bijheeft. Een lijst met nodige en nuttige nummers hangt uit in de keuken (0.10).
 • Een kampvuur kan alleen op de voorzien plaats EN mits een schriftelijke toestemming van de politie. Dit vraag je best aan v r je op kamp vertrekt. Het hout mag niet gesprokkeld worden op het terrein van het kamphuis (het klein bosje, de bermen, de voorraad brandhout voor de winter)...
 • (misschien raar dat dit hier bij veiligheid staat) maar er mogen geen voorwerpen e.a. aan nutsleidingen (dit zijn leidingen van water, elektriciteit, gas, centrale verwarming (CV) en brandalarm) gehangen worden. De leidingen kunnen loskomen of te warm krijgen (CV) wat tot gevaarlijke situaties kan leiden.
 • Binnendeuren die naar een nooduitgang leiden mogen niet afgesloten of versperd worden.
 • Nooduitgangen dienen niet als alternatieve in- en uitgangen wanneer er geen noodsituaties zijn
 • Wanneer men de buitendeuren afsluit en er zijn nog mensen in het gebouw (bvb. 's nachts), dan laat men de sleutel op de binnenkant van de deur zitten (0.01 en 0.11), zodat in geval van nood deze deur snel open kan.

Dagelijks Gebruik

 • Eventuele schade of problemen meldt men onmiddellijk aan de resident, zodat er een oplossing kan komen en er geen onveilige situaties blijven bestaan. Wanneer iets stuk is, is dit geen ramp, maar het komt wel op de rekening.
 • De verantwoordelijke van het gebouw (resident) mag te allen tijde het gebouw betreden en de groep dient rekening te houden met zijn eventuele opmerkingen.
 • Wanneer de groep het terrein verlaat dient men ramen en deuren te sluiten zodat er geen ongenode gasten binnen kunnen.
 • In het kamphuis is geen vergunning aanwezig voor het verkopen van alcoholhoudende dranken. Verkoop van drank is niet toegestaan. Het gebruik en plaatsen van een tapinstallatie is verboden. Wij dringen er op aan om het gebruik van drank te limiteren.