Mei en Juni 2007

  • Ongeveer 15 gaten werden in de voorgevel dichtgemetst. In een latere fase moet de rest van de gaten nog volgen en moet de gehele gevel hervoegd worden.


  • Het muurtje aan de brandtrap werd verhoogd tot 80 cm zodat men niet in de diepte kan vallen.
  • Alle grasvelden werden gemaaid en het gras bijeengeharkt. Dat leverde ongeveer een hoop gras op van 5 kubieke meter
  • Om het grasveld auto-vrij te houden werden langs de oprijweg autobanden gelegd met daarin een lavendelplantje.
  • Herstel van de muur in de refter.